Služby

Široká ponuka vysokokvalitných služieb a činností spoločnosti PUERTA poskytuje efektívne riešenia pre všetky skupiny zákazníkov. Naše služby vyhovujú moderným požiadavkám aj najprísnejším kritériám a dokážu v plnej miere naplniť vaše predstavy.
Naše služby

 • Zber, preprava a zneškodnenie ostatných odpadov
 • Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov
 • Kontajnerová a cisternová preprava
 • Zhodnocovanie odpadov
 • Facility manažment

Tvoríme nové hodnoty

a chránime životné prostredie

Spoločnosť PUERTA s.r.o. bola založená v roku 2014 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa obchodovaním s rôznymi komoditami – od poľnohospodárskych produktov až po železný šrot. V roku 2019 rozšírila svoje pôsobenie o nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi, facility manažment ako aj ekologické poradenstvo, ktoré sa postupne stali pre spoločnosť kľúčovou.

Medzi hlavnú činnosť spoločnosti PUERTA s.r.o. patrí:

 • zhodnocovanie a zneškodňovanie ostatných a nebezpečných odpadov,
 • zhodnocovanie čistiarenských kalov, sanácie pôd kontaminovaných ropnými a inými látkami,
 • komplexné riešenia odpadového hospodárstva, facility manažmentu priemyselných podnikov zahŕňajúce nielen zneškodňovanie vyprodukovaných odpadov, ale aj zastrešenie legislatívy a poradenstva v oblasti životného prostredia.

Spoločnosť pôsobí v rámci celého územia Slovenskej a Českej republiky. Disponuje skúseným tímom odborníkov, ktorí sa snažia riešiť široké spektrum požiadaviek zákazníkov a problémov týkajúcich sa životného prostredia. Činnosť spoločnosti PUERTA s.r.o. je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy a svoju činnosť vykonáva na základe platných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správ v odpadovom hospodárstve.

Kontakt

Budeme radi, ak nám v prípade záujmu zavoláte alebo nám napíšete email:

 • tel: +421 911 189 142
 • mobil: +421 911 999 760
 • email: info@puerta.sk