Služby

 • Zber, preprava a zneškodnenie ostatných odpadov
 • Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov
 • Kontajnerová a cisternová preprava
 • Zhodnocovanie odpadov
 • Facility manažment
 • Odvodňovanie čistiarenských kalov
 • Čistenie priemyselných areálov
 • Enviromentálne poradenstvo
 • Mechanicko-biologické spracovanie odpadov
 • Prenájom veľkoobjemových kontajnerov
 • Sanácia starých ekologických záťaží
 • Búracie práce

Kontakt

Budeme radi, ak nám v prípade záujmu zavoláte alebo nám napíšete email:

 • tel: +421 911 189 142
 • mobil: +421 911 999 760
 • email: info@puerta.sk