Tvoríme nové hodnoty

a chránime životné prostredie

Spoločnosť PUERTA s.r.o. bola založená v roku 2014 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa obchodovaním s rôznymi komoditami – od poľnohospodárskych produktov až po železný šrot. V roku 2019 rozšírila svoje pôsobenie o nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi…
Viac o nás

Služby

Široká ponuka vysokokvalitných služieb a činností spoločnosti PUERTA poskytuje efektívne riešenia pre všetky skupiny zákazníkov. Naše služby vyhovujú moderným požiadavkám aj najprísnejším kritériám a dokážu v plnej miere naplniť vaše predstavy.
Naše služby

  • Zber, preprava a zneškodnenie ostatných odpadov
  • Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov
  • Kontajnerová a cisternová preprava
  • Zhodnocovanie odpadov
  • Facility manažment
  • Odvodňovanie čistiarenských kalov

Kontakt

Budeme radi, ak nám v prípade záujmu zavoláte alebo nám napíšete email:

  • tel: +421 911 189 142
  • mobil: +421 911 999 760
  • email: info@puerta.sk